Malé nahlédnutí do historie projektů:

Bez hranic

  • projekt realizovaný ve spolupráci s MÚ Otrokovice, OS RPŠ a ZŠ Trávníky Otrokovice; cílem projektu je formou zábavného dopoledne propojit aktivity dětí „bez a s handicapem“ formou odstranění pomyslných „hranic“ mezi nimi.

Dětské zastupitelstvo

  • založení a vytvoření náplně činnosti DZMZ; realizace projektů orientovaných na problematiku v oblasti školství, ekologie, kultury, dopravy.

30 dkg svobody

  • Festival dokumentárních filmů o lidských právech – ojedinělý projekt studentů FMK, jehož motivací byla slova: „Tak jako my jsme v České republice zvyklí porcovat maso, tak jsou v některých zemích zvyklí porcovat svobodu. 30 dkg šunkového je pro Čechy běžný nákup v supermarketu, 30 dkg svobody už pravděpodobně povede k zamyšlení, kde že se to se svobodou nakládá jako se zbožím. Je to narážka, že ne pro všechny je svoboda automatická. Někde je svoboda na příděl.“

 

Festival „Jeden svět“ ve Zlíně 

  • realizace festivalu ve Zlíně; primárním úkolem je přiblížit současné problémy v oblasti ekologie, rasové nenávisti, třetího světa a dalších formou dokumentárních snímků a následných besed žákům ZŠ, SŠ a vysokoškolské mládeži ve Zlíně, příprava a realizace doprovodného programu.

Mistrovství ČR v plavání handicapovaných

  • pomoc studentů při přípravě a realizaci Mistrovství České republiky v plavání handicapovaných v regionu Morava a Slezsko.

Charita Valašské Meziříčí

  • zkvalitnění propagace organizace s cílem zvýšit všeobecné povědomí o její činnosti a pomoc při komunikování „Kampaně proti domácímu násilí“.

ADRA, o.p.s.

  • pomoc studentů s realizací kampaně „Adopce na dálku“.

 

K dalším projektům  PRON patří:

OS Český červený kříž Zlín

  • podíl na přípravě již tradiční konference ČČK pod názvem „Cesty krve“ ve spojení s přípravou a realizací kampaně cílené na mladou generaci se zaměřením na dárcovství krve, návrh marketingové komunikace.

Samari, o.s.

  • pomoc studentů organizaci SAMARI, o.s. s přípravou již tradiční vánoční dražby směřující k podpoře adopce na dálku.

 Propagace PRON 

  • propagace studentských neziskových projektů směrem k odborné i laické veřejnosti formou výstav, workshopů, zapojením médií apod. – poukázat na pomoc studentů NNO ZK v propagaci jejich aktivit.