Na cestách je název nového neziskového projektu organizovaného studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavní myšlenkou projektu je zejména inspirovat lidi k dobrodružnému cestování a poznávání nových zemí a kultur. Jedná se o samostatný projekt oslovující především mladou generaci, ať již jde o studenty středních či vysokých škol. Bude to nejen soubor přednášek a workshopů na téma cestování s dobrodružstvím, ale celkově půjde o „výlety za hranice komfortní zóny“. Mezi přednášejícími budou jak cestovatelé žijící „nomádským“ stylem života, tak i lidé z široké veřejnosti, kteří se budou chtít podělit o své zkušenosti a zážitky. V rámci projektu „Na cestách“ proběhne i soutěž o nejlepší fotografii z cest.

 

Hlavní myšlenkou je inspirovat lidi k cestování. Ukázat, že cestovat jde i levně a hlavně dobrodružně.

 

Forma:

Program formou přednášek, případně workshopů (Podobně jako festival Skrz Prsty). Vize je mít program rozdělený do dvou hlavních bloků, přičemž v prvním prostor dostanou „obyčejní“ lidi, předpokladem je, že půjde hlavně o studenty, kteří již dobrodružnou nebo low-cost cestu zažili a budou se chtít podělit o zážitky a poznatky. Druhý blok bude zaměřený na lidi, kteří žijí tímto stylem života – například Dan Přibáň, Václav Papoušek, „Po vlastní ose,“ atd. Každá přednáška bude časově omezená s vyhrazeným časem pro diskuzi. Forma přednášky bude čistě na speakrovy, jestli s prezentací, bez, nebo třeba krátký film.  

Jako doprovodný event/warm-up bude soutěž o nejlepší fotografii z cest. Hlavní cenou by měl být nějaký dobrodružný zážitek – záleží na partnerech projektu. Výstava nejlepších by pak proběhla v den projektu v místě pořádání i s vyhlášením vítěze.

 

Datum konání

7. 12. 2016

Místo konání

Loft

Hlavní manažeři

Jakub Motyčka a Kristína Beníčková
e-mail: k.benickova@gmail.com

Tým

Realizace

 

Původní myšlenka byla realizovat projekt v prostorách Alternativy, ovšem zdá se nám lepší jej uspořádat například v Loftu, nebo někde, kde si budou moci lidé sednout a dát si alespoň něco k pití. Jako ideální čas nám přijde jeden ze zimních dnů, přičemž highlighty projektu budou navečer.