Percipio je jedním z největších studentských neziskových projektů, který má již svou historii a jehož hlavním cílem je pomáhat druhým. Pod latinským výrazem percipio se skrývá slovo „vnímat“. A právě vnímání, empatie a ochota jsou základními stavebními kameny umění pomáhat druhým. Studenti si zvolili cestu formou uspořádání večera s dražbou uměleckých předmětů na podporu vybraných neziskových subjektů či potřebných jedinců. Každý ročník Percipia se zaměřuje jiným směrem a pomáhá v jiné oblasti zlínského regionu, ať již směřuje finanční pomoc k dětem v dětských domovech – Percipio Fashion Show, k neslyšícím a sluchově postiženým dětem – Percipio Theatre Show, k vybraným neziskovým organizacím (např. pro Canisterapeutické centrum Zlín) – Percipio Exhibition, na dětské oddělení Baťovy nemocnice – Percipio Art, či k jedincům, kterým vzhledem k jejich zdravotnímu postižení může pomoci alespoň trochu zlepšit život – Percipio příběhy.

Datum konání

21.3. 2017

Místo konání

Kongresové centrum, Zlín

Hlavní manažeři

Hana Kuželová, Jana Kašparová
e-mail: kuzelova.hanka@gmail.com  ,  jaja.kasparova@seznam.cz
Tým

Realizace

 

Cílem osmého ročníku projektu Percipio je uspořádat benefiční galavečer, který má přinést kulturní zážitek občanům Zlínského kraje a okolí, a zároveň získat finance na podporu 3 rodin ze Zlínského kraje, ve kterých žijí dívky s Rettovým syndromem. Také chceme, aby se lidé o této nemoci dozvěděli co nejvíce informací, protože se o ní nemluví, a to je škoda – nesmíme před ní zavírat oči. Na již tradičním benefičním galavečeru, který se uskuteční v úterý 21. 3. 2017 v malém sále Kongresového centra ve Zlíně, se budou i tentokrát dražit předměty známých osobností. Celý program doplní hudební vystoupení.