Život není zebra představuje jeden z nejrozsáhlejších neziskových projektů, který je zaměřen na přípravu, propagaci a realizaci dvoutýdenní výstavy neziskových organizací Zlínského kraje, která je každoročně spojena s řadou workshopů a doprovodných akcí pro laickou i odbornou veřejnost. Cílem výstavy je dát prostor neziskovým organizacím zlínského regionu, které tak mají možnost představit svoji činnost široké veřejnosti – a tím poukázat na důležitost neziskového sektoru v současné společnosti. Výstava je již tradičně zahájena formou vernisáže, na které představí organizace přímo jak své aktivity, tak případně i např. výrobky chráněných dílen. Program je obohacen o kulturní vložku, která je opět v rukou samotných organizací. Již název projektu ukazuje, že život není jen černobílý, ale je třeba dívat se kolem sebe a pomoci tam, kde je to potřeba.

Datum konání

duben 2017

Místo konání

14/15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín

Hlavní manažeři

Linda Machová
e-mail: linnynie@gmail.com

Tým

Realizace

 

Koncept projektu 2014/2015 byl unikátní a specifický. Přeshraniční spolupráce s Trenčínskou univerzitou Alexandera Dubčeka a společná práce se slovenskými kolegy na realizaci výstavy Život není zebra umožnila návštěvníkům poznat aktivity neziskového sektoru i v tomto zdánlivě vzdáleném kraji. Aktivity projektu tak probíhaly koordinovaně ve Zlínském i Trenčínském kraji, samotná výstava pak putovala ze Zlínského do Trenčínského kraje po 14 dnech a na místě strávila stejnou dobu.

Podívejte se jak projekt probíhal na www.zebra.utb.cz.